top of page

Allmänna Villkor

Dessa villkor ("Villkoren") styr din användning av webbplatsen https://www.kplogix.com/ ("Webbplatsen") som drivs av KPLogix ("vi", "oss" eller "vår"). Genom att gå in på eller använda webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte håller med om någon del av villkoren får du inte komma åt webbplatsen.

Användning av webbplatsen

 • Du samtycker till att endast använda webbplatsen för lagliga ändamål och i enlighet med alla tillämpliga lagar och förordningar.

 • Du är ensam ansvarig för att upprätthålla konfidentialiteten för ditt konto och lösenord och för att begränsa åtkomsten till din dator eller enhet.

Immateriella rättigheter

 • Innehållet på webbplatsen, inklusive text, grafik, logotyper och bilder, är skyddat av upphovsrätt och andra immateriella lagar.

 • Du får inte reproducera, modifiera, distribuera eller visa något innehåll från webbplatsen utan vårt skriftliga medgivande.

Länkar till tredje parts webbplatser

 • Webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av oss.

 • Vi har ingen kontroll över, och tar inget ansvar för, innehållet, integritetspolicyn eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster.

Friskrivning från garantier

 • Webbplatsen tillhandahålls "i befintligt skick" och "som tillgänglig" utan några garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda.

 • Vi garanterar inte att webbplatsen kommer att vara oavbruten, felfri eller fri från virus eller andra skadliga komponenter.

Ansvarsbegränsning

 • Vi ska under inga omständigheter hållas ansvariga för några indirekta, tillfälliga, speciella, följdskador eller straffskador, inklusive utan begränsning, förlust av vinst, data eller användning, som uppstår ur eller i samband med din användning av webbplatsen.

Skadeersättning

 • Du samtycker till att hålla oss skadeslösa från alla anspråk, skadestånd, ansvar och utgifter (inklusive advokatarvoden) som uppstår ur eller i samband med din användning av webbplatsen eller brott mot dessa villkor.

Gällande lag

 • Dessa villkor ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i Kanada, utan hänsyn till dess lagkonflikter.

Ändringar av dessa villkor

 • Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller ersätta dessa villkor. Om en revidering är väsentlig kommer vi att meddela minst 30 dagars varsel innan nya villkor träder i kraft. Vad som utgör en väsentlig förändring kommer att bestämmas efter eget gottfinnande.

Kontakta oss

Om du har några frågor om dessa Villkor, vänligen kontakta oss.

bottom of page