top of page

Tillgänglighetsförklaring

Introduktion

På KP Logix har vi åtagit oss att se till att vår webbplats är tillgänglig för alla, inklusive individer med funktionshinder. Vi strävar efter att tillhandahålla en inkluderande och användarvänlig upplevelse för alla besökare.

Tillgänglighetsstandarder

Vi har implementerat följande tillgänglighetsstandarder på vår webbplats:

  • Web Content Accessibility Guidelines (WCAG): Vår webbplats följer WCAG 2.1-riktlinjerna, som ger rekommendationer för att göra webbinnehåll mer tillgängligt.

Kontakta oss

Om du stöter på tillgänglighetshinder eller har feedback angående tillgängligheten för vår webbplats, vänligen meddela oss. Du når oss via:

kända problem

Även om vi kontinuerligt arbetar för att förbättra tillgängligheten till vår webbplats, är vi medvetna om att vissa områden fortfarande kan innebära utmaningar. Vi arbetar aktivt med dessa frågor för att förbättra den övergripande tillgängligheten för kplogix.com.

Utlåtande om överensstämmelse

Denna tillgänglighetsförklaring gäller alla sidor på kplogix.com. Vi är fast beslutna att upprätthålla överensstämmelse med tillgänglighetsstandarder och säkerställa lika åtkomst för alla användare.

bottom of page